Seonjin Accounting Corporation

Seonjin Accounting Corporation

Asia / Pacific - Korea

Contact Seonjin Accounting Corporation

Offices

 • Seonjin Accounting Corporation
  Seoul, Korea
  Kiwoomyesbank Building
  422 Nonhyeon-Ro
  Gangnam-Gu
  Seoul
  6223
  Korea

 • Seonjin Accounting Corporation
  Taegu, Korea
  Kojin Bldg.
  2nd Floor
  315-12
  Sincheon 4-Dong
  Dong-ku
  Taegu
  701-024
  Korea

 • Seonjin Accounting Corporation
  Kyungki-Do, Korea
  Yeongseok Bldg.
  2nd Floor
  377-1
  Eojeconbu 3-Dong
  Eojeongbu-Si
  Kyungki-Do
  480-013
  Korea

LOCATION

Seoul

Korea

Kiwoomyesbank Building422 Nonhyeon-Ro, Gangnam-GuSeoul6223Korea

Phone:
Email: yhpark@sjacc.co.kr
Website: http://www.sjacc.co.kr

Taegu

Korea

Kojin Bldg., 2nd Floor, 315-12Sincheon 4-DongTaegu701-024Korea

Phone:
Email: yhpark@sjacc.co.kr
Website: http://www.sjacc.co.kr

Kyungki-Do

Korea

Yeongseok Bldg., 2nd Floor, 377-1Eojeconbu 3-Dong, Eojeongbu-SiKyungki-Do480-013Korea

Phone:
Email: yhpark@sjacc.co.kr
Website: http://www.sjacc.co.kr