BKR Firm Search Result: 1


Fuyun (Fuzhou) Certified Public Accountants

Fuzhou City


No. 102 Liuyi Center Road
Fuzhou , Fujian 350005
China
Phone: 86 591 8333 0870
Fax: 86 591 8337 8943
Contact: Mr. Chen Chaohui
Contact: Mr. Chen Jun
Contact: Ms. Wang Ying
Email: mscpa@163.com , msf266@163.com , 385650663@qq.com